Posredovanje

PRILIKOM PRODAJE

Našim klijentima nudimo uslugu posredništva u prodaji nekretnine, koja uključuje vođenje cijelog poslovanja s nekretninama. Možemo vam osigurati realnu procjenu vrijednosti vaše nekretnine, temeljem stručnog znanja i dugogodišnjih iskustava, te dajemo savjete o prikladnoj strategiji prodaje, vodimo razgledavanja i prodajne pregovore, pripremamo potrebnu dokumentaciju, savjetujemo vas i za vas šaljemo zahtjev za obračun poreza, organiziramo ovjeru potpisa i primopredaju.

PRILIKOM KUPNJE

Osiguravamo nekretninu u skladu s vašim željama. U suradnji s Vama proučavamo vaše želje i potrebe jer samo tako možemo saznati što je bitno kod izbora vaše nekretnine. Za vas tražimo optimalnu nekretninu.

Budući da ne želimo da kupite „mačku u vreći“, za vas vršimo provjeru vlasništva i tereta na nekretnini, okoliša i sve moguće aspekte nekretnine. Vodimo pregovore, kontroliramo proces te pomažemo u procesu upisa prava vlasništva i mjesto preuzimanja.

PRILIKOM UNAJMLJIVANJA

Tražimo primjerenu nekretninu te brinemo da je i unajmite. Budući da ne želimo da unajmite „mačku u vreći“, za vas vršimo provjeru vlasništva i teret na nekretnini, stanje nekretnine i lokaciju.

PRILIKOM IZNAJMLJIVANJA

Za svoje klijente posredujemo u procesu iznajmljivanja nekretnine koji uključuje cijeli posao s nekretninom. Oglašavamo nekretninu, provjeravamo najmoprimce. Osiguravamo prikladni ugovor o najmu usklađen sa zakonodavstvom. Nakon isteka ugovora osiguravamo sve anekse, koje pravovremeno dostavljamo i obavještavamo vas o potrebnoj obnovi ugovornih odredbi.

UPRAVLJANJE NAJMOM

Možete nas unajmiti da u cijelosti obavimo proces iznajmljivanja nekretnine za vas, čime vam maksimalno možemo olakšati rad (oglas, odabir prikladnog najmoprimca ili najmoprimaca, sastavljanje ugovora o najmu, mjesečni obračun troškova, slanje obavijesti, zajednički pregled nekretnine dvaput godišnje, sastavljanje aneksa ugovoru...).

POJEDINAČNE PROFESIONALNE USLUGE

Želite samo jedan dio poslovanja s nekretninama prepustiti stručnoj osobi? Ili se radi o oglašavanju, sastavljanju potrebne dokumentacije, obračunu poreza, primopredaji... bilo što. Uslugu naplaćujemo prema cjeniku. Odgovorni smo za svoj rad. Povjerljive podatke čuvamo kao poslovnu tajnu i brinemo za diskreciju tijekom obavljanja poslova. 

UREĐUJEMO DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA PRODAJU

Nemate građevinsku ili uporabnu dozvolu? Nemate pravomoćni izvod? Nekretninu ste naslijedili i ne znate da li nekretnina ima prikladnu dokumentaciju? Za vas vodimo postupak stjecanja dokumentacije potrebne za prodaju. Po potrebi, šaljemo vas prikladnom stručnjaku druge struke.