Nasveti in novice

KATERO DOKUMENTACIJO PO NOVI ZAKONODAJI POTREBUJEMO PRED PRODAJO HIŠE ali VIKENDA?

20.02.2020
Novi Gradbeni zakon, ki je začel veljati 1.6.2018, je prinesel cel kup novosti, hkrati pa zagotovil, da prodaja nepremičnin, predvsem tistih neskladnih ni več tako preprosta ali je v določenih primerih celo neizvedljiva!

Ker smo kar nekaj strankam v tem obdobju pomagali pridobiti ustrezno dokumentacijo, čeprav to ni osnovna naloga nepremičninskega posrednika (dolžnost prodajalca je, da uredi dejansko in pravno stanje nepremičnine pred prodajo!), vam bomo zaupali katere dokumente, postopke je potrebno po novi zakonodaji pridobiti/ izvesti pred prodajo hiše ali vikenda.

OBJEKTI GRAJENI PRED 31.12.1967

Za pridobitev domneve o uporabnem in gradbenem dovoljenju takih objektov po samem zakonu, je kljub temu potrebno dokazati, da se namembnost in oblika objekta ni bistveno spremenila. Kaj ni bistveno drugače, kot je veljalo prej. Pri teh objektih je novo to, da je predhodno potrebno po novem zagotoviti vpis v kataster stavb.

 

OBJEKTI DALJŠEGA OBSTOJA- PRED L. 1998

Če so objekti zgrajeni pred 1998 neskladni ali v celoti črna gradnja je nov gradbeni zakon v bistvu prinesel možnost legalizacije. Kar je zdaj pred prodajo nujno potreben korak. Tovrstni objekt je tudi potrebno najprej vpisati v kataster stavb. Potrebno je priložiti dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter poravnati je potrebno Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter komunalni prispevek za nazaj. Tudi v tem primeru je potrebno dokazati, da objekt od leta 1998 ni spreminjal namembnosti in oblike, ter da so poravnane  vse potrebne dajatve.

 

SKLADNI OBJEKTI BREZ UPORABNEGA DOVOLJENJA

V kolikor imate pravnomočno gradbeno dovoljenje za nepremičnino in je le-ta skladna,  je potrebno pridobiti domnevo o tem, da ima stavba uporabno dovoljenje po 118.členu GZ-ja. Pri tem je najprej  potrebno poskrbeti za vpis v kataster stavb. Nato, pa dokazovati, da je nepremičnina skladna, torej brez bistvenih sprememb oblike in namembnosti. Ko dokažete, da gre za skladno gradnjo, se vam izda potrdilo, da ima nepremičnina domnevo o uporabnem dovoljenju. V primeru, če nepremičnina ni skladna pa je potrebno legalizirati spremembe, v kolikor je to mogoče ter izvedljivo. Ker določene spremembe niso bile izvedene legalno že zato, ker ne zadostijo vsem zakonskim pogojem ( ni v skladu z OPN-jem, neustrezni odmiki in podobno) in jih kot takšne kljub novi zakonodaji ni mogoče legalizirati.

Prodajalci pred prodajo poskrbite, da ima nepremičnina potrebno dokumentacijo, kajti v primeru, da dokumentacija ni urejena, se nikakor ne more zahtevati tržne cene. Kajti tudi avto ne morete po tržni ceni prodati brez homologacije in ustrezne dokumentacije ali z nekimi predelavami na lastno pest. Enako je z nepremičninami. Nedvomno pa banke več ne želijo za zavarovanje svojih terjatev nepremičnine z neurejenim pravnim stanjem.

V kolikor potrebujete usmeritve pri pridobivanju ustrezne dokumentacije in pomoč pri prodaji nepremičnine v skladu z novo zakonodajo smo vam z veseljem na voljo. Pokličite: 041 643 340.

 

AVTOR: MajaPiljić